dilluns, 27 d’octubre de 2014

Rassemblement Europeen des Jeunes Modelistes. Argelés sur Mer 2014








MÒDULS JÚNIOR
































































MAQUETA DE YVES PLANAS
























MAQUETA MODULAR DEL TREN GROC






































MODULS DEL CLUB MODELISME RAIL CATALAN